۲۶ مرداد

مهندس علی سیف سپهوند، نماینده رسمی و عضو شورای مشورتی فدراسیون مناطق آزاد و ویزه اقتصادی (فموزا) در پی برگزای انتخابات شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران انتخاب شد.

۲۶ مرداد

مهندس علی سیف سپهوند، نماینده رسمی و عضو شوراب مشورتی فدراسیون مناطق آزاد و ویزه اقتصادی (فموزا) در پی برگزای انتخابات شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران منتخب شد. اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران مشخص شدند اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران در جریان مجمع عمومی این حزب که عصر(پنجشنبه) ۲۵ مردادماه […]

فدراسیون بین المللی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی(فموزا) برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه حساب خیریه افتتاح می کند
۲۳ آذر

 

جان تورنتس رئیس فموزا با اعلام این خبر افزوداین حساب در یکی از بانکهای ژنو افتتاح واز طریق فموزا پوروموت میشود تاعلاوه بر خارجیها ایرانیان مقیم خارج از کشور هم بتوانندکمک هایشان را به ایران انتقال دهند وی افزودبا توجه به محدودیتهایی که برای انتقال وجه به ایران وجود دارد ما با همکاری یک نهاد […]