تاکید بر اجرای روشهای مدرن مونتاژ قطعات خودرو در ایران

روابط عمومی نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران

نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران بعد از ظهر امروز با جلسه پنل صنعت معدن و نجارت ادامه یافت ….

دیدگاه خود را بنویسید