مرزی بودن و راه داشتن اغلب مناطق آزاد ایران به دریا موقعیت برای این مناطق فراهم آمد

جان تورنتس رئیس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عصر امروز در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران در تهران با اعلام این مطلب افزود: موقعیت جغرافیایی راهبردی مناطق آزاد ایران در نوارهای ساحلی و مرزی می تواند به توسعه و تعامل بین طرف های تجارت خارجی کمک کند و این شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری فراهم کرده است.

دیدگاه خود را بنویسید