۰۷ مهر

جلسه رسمی شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران

جلسه رسمی شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ با موضوع انتخاب دبیران استان برگزار گردید.

دیدگاه خود را بنویسید