۲۵ مرداد

مهندس علی سیف سپهوند، نماینده رسمی و عضو شورای مشورتی فدراسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فموزا) در پی برگزای انتخابات شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران انتخاب شد.

اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران مشخص شدند اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران در جریان مجمع عمومی این