۲۶ شهریور

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری علمی – آموزشی و اجرایی

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری علمی – آموزشی و اجرایی فی ما بین پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایران فموزا در ۲۶ ام شهریور ماه  ۱۳۹۷: به منظور توسعه همکاریهای علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق […]