۲۶ مرداد

مهندس علی سیف سپهوند، نماینده رسمی و عضو شوراب مشورتی فدراسیون مناطق آزاد و ویزه اقتصادی (فموزا) در پی برگزای انتخابات شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران منتخب شد. اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران مشخص شدند اعضای شورای مرکزی حزب رفاه ملت ایران در جریان مجمع عمومی این حزب که عصر(پنجشنبه) ۲۵ مردادماه […]