۰۵ آذر

۲۶هزارو ۸۰۰ طرح نیمه تمام بخش کشاورزی در انتظار سرمایه گذاری

۲۶هزارو ۸۰۰ طرح نیمه تمام بخش کشاورزی در انتظار سرمایه گذاری روابط عمومی نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران برای اجرای طرح های اقتصادی و مقامتی در بخش کشاورزی نیاز به ۱۸ هزار میلیارد سرمایه گذاری است مهدی کاظم نژاد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و صنیاع تبدیلی و تکمیلی […]